רש"י על דברי הימים ב יא כב

רש"י על דברי הימים ב • פרק יא >>
א • ד • ה • יא • יד • טו • טז • יח • כב • כג • 


"לנגיד באחיו" - כדי להמליכו