רש"י על דברי הימים ב טז ב

רש"י על דברי הימים ב • פרק טז
ב • ז • י • יד • 


"בדרמשק" - ובמלכים (ב' טז) כתיב דמשק ובפסוק אחר דומשק וכולן א' היה ודוגמא שוט שבט שרביט