רש"י על דברי הימים א כד א

<< רש"י על דברי הימים א • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • יט • 


"ולבני אהרן" - פתרון אלה בני אהרן וגו' על מחלקותם