רש"י על דברי הימים א כא ל

<< רש"י על דברי הימים א • פרק כא
א • ה • ו • ח • יג • טז • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • 


"ולא יכל דויד" - אז כשהיה אותו מעשה שצוה לו הקב"ה להעלות קרבן לא היה דוד יכול ללכת לפניו לדרוש אלהים כלומר לפני המזבח אשר בגבעון כי נבעת מפני חרב מלאך ה' והלך דוד כדברי ה' ובנה מזבח וענהו ה'