רש"י על דברי הימים א יג ב

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יג
א • ב • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • 


"נפרצה נשלחה" - נפרצה אותה גדר שהיתה גדורה עד עתה שלא דרש שום אדם לאלהים ונשלחה על אחינו הנשארים משום כבוד הארון