רש"י על דברי הימים א טו כב

<< רש"י על דברי הימים א • פרק טו
ב • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כט • 


"וכנניהו שר הלוים במשא" - במה היה שר במשא בנשאות השיר

"יסר במשא" - מייסר ומוכיח אותם על המשא בנגון נעימות שיר אם להרים קול אם להשפיל

"כי מבין הוא" - במשא בנשיאות הנגון ולשון מבין נופל על למוד השיר ודוגמא ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר לה' כל המבין וגו' וכתוב ויפילו גורלות וגו' מבין עם תלמיד