רש"י על דברים ח ח

רש"י על דברים • פרק ח
א • ב • ד • ח • 


"זית שמן" - זיתים העושים שמן