רש"י על בראשית לה כג

<< | רש"י על בראשיתפרק ל"ה • פסוק כ"ג |
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יד • טז • יז • יח • כב • כג • כז • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"בכור יעקב" - אפי' בשעת הקלקלה קראו בכור

"בכור יעקב" - בכור לנחלה בכור לעבודה בכור למנין ולא נתנה בכורה ליוסף אלא לענין השבטים שנעשה לשני שבטים