רש"י על בראשית כח יד

<< רש"י על בראשית • פרק כח >>
ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • 


"ופרצת" - וחזקת כמו וכן יפרוץ