רש"י על בראשית כג ח

רש"י על בראשית • פרק כג >>
א • ב • ד • ו • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • 


"נפשכם" - רצונכם

"ופגעו לי" - לשון בקשה כמו (רות א) אל תפגעי בי