רש"י על בראשית טו א

<< רש"י על בראשית • פרק טו >>
א • ב • ג • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"אחר הדברים האלה" - כל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופלג (ב"ר) אחר הדברים האלה אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים והי' דואג ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי לכך אמר לו המקום אל תירא אברם אנכי מגן לך מן העונש שלא תענש על כל אותן נפשות שהרגת ומה שאתה דואג על קבול שכרך שכרך הרבה מאד