רש"י על במדבר יא לב

<< רש"י על במדבר • פרק יא >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"הממעיט" - מי שאסף פחות מכולם העצלים והחגרים אסף עשרה חמרים

"וישטחו" - עשו אותן משטיחין משטיחין