רש"י על במדבר א טז

רש"י על במדבר • פרק א >>
א • ב • ג • ד • טז • יז • יח • מט • נ • נא • נב • נג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אלה קרואי העדה" - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה