רש"י על אסתר ח ז

רש"י על אסתר • פרק ח >>
א • ג • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"הנה בית המן וגו'" - ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם וכל מה שתאמרו יאמינו הכל שמאתי הוא לפיכך אין צריכין אתם להשיבם אלא כתבו ספרים אחרים כטוב בעיניכם