רש"י על איוב לו ז

רש"י על איוב • פרק לו >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • 


"לא יגרע מצדיק עיניו" - עד אשר עם מלכים יושיבם