רמב"ן על שמות לג יא

| רמב"ן על שמותפרק ל"ג • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ל"ג, י"א:

וְדִבֶּ֨ר יְהֹוָ֤ה אֶל־מֹשֶׁה֙ פָּנִ֣ים אֶל־פָּנִ֔ים כַּאֲשֶׁ֛ר יְדַבֵּ֥ר אִ֖ישׁ אֶל־רֵעֵ֑הוּ וְשָׁב֙ אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֔ה וּמְשָׁ֨רְת֜וֹ יְהוֹשֻׁ֤עַ בִּן־נוּן֙ נַ֔עַר לֹ֥א יָמִ֖ישׁ מִתּ֥וֹךְ הָאֹֽהֶל׃


"ומשרתו יהושע בן נון נער" - כתב ר"א חיה יהושע מאה ועשר שנים (יהושע כד כט) וחכמים אמרו (זבחים קיח) כי שבע שנים כבש ושבע שנים חלק א"כ היה בן חמשים ושש שנה ואיך יקראהו הכתוב נער וככה פירושו ומשרתו יהושע בן נון שירות נער ועל דעתי דרך לשון הקדש שיקרא כל משרת נער כי בעל השררה הנכבד הוא האיש והמשרת לו יקרא נער וכן גחזי נערו (מלכים ב ד יב) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו (ב יד) וכן עשרה נערים נושאי כלי יואב (שם יח טו) כי יואב לא ימסור כליו רק לאנשים גבורי חיל שעמדו על ידו וכתיב (יהושע ו כב) ולשנים האנשים המרגלים אמר יהושע וכתיב (בפסוק שאחריו) ויבאו הנערים המרגלים וגו' מפני שהיו משרתי העדה מרגלים להם וכן רבים וכן נערי המלך משרתיו (אסתר ב ב) ביאר שהם האנשים העומדים לפני המלך משרתי גופו לא משרתי החצר וא"כ יאמר ומשרתו יהושע בן נון משרת תמיד שלא ימוש מתוך האהל וטעם בן נון בא בחירק תמורת סגול וכן דברי אגור בן יקה (משלי ל א) שב ן לילה היה וב ן לילה אבד (יונה ד י) אם ב ן הכות הרשע (דברים כה ב) ועם כל זה אני תמה מדוע לא נמלט בשם הצדיק הזה אחד שיבא כמנהג ואני חושב כי נהגו לקרותו כן לכבוד כי היה הגדול בתלמידי משה רבינו ויקראו לו בינון כלומר הנבון כי אין נבון וחכם כמוהו או יהיה ענינו יהושע שהבינה מוליד יעשו נון מלשון לפני שמש ינון שמו (תהלים עב יז)