רמב"ן על שמות כד ו

<< רמב"ן על שמות • פרק כד
א • ב • ג • ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • 


"וישם באגנות" - הם כלים עשוים שלא כדמות כלי המזבח ולכך אמר כי חצי הדם שהיה דעתו ליתן על העם שם בכלים ההם והחצי האחר זרק על המזבח מן המזרקות שקבל אותו בהם כדרך הקרבנות ור"א אמר כי באגנות ישמש בעבור שניהם וכן דעת אונקלוס שתרגם במזרקיא