רמב"ן על דברים כא כג

<< רמב"ן על דברים • פרק כא
ד • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כב • כג • 


ראו פסוק כב.