רמב"ן על דברים י ט

<< רמב"ן על דברים • פרק י >>
א • ו • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 


"וטעם על כן לא היה ללוי" - הוא בעבור שכולם משרתים ועוזרים את הכהנים בעבודתם כי כל דבר המקדש בעבור הקרבנות וכן אמר (במדבר יח ב) וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך