רמב"ן על דברים ה כח

רמב"ן על דברים • פרק ה >>
ה • ו • יד • טו • יז • יט • כג • כד • כו • כח • כט • 


"ועשו בארץ" - פרשתיו (ויקרא יח כה)