רמב"ן על בראשית כט ה

| רמב"ן על בראשיתפרק כ"ט • פסוק ה' |
ב • ה • ט • יב • טו • כא • כז • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הידעתם את לבן בן נחור" - היה ניכר וידוע בשם אבי אביו כי הוא נכבד מאביו וראש בית אבותם כדכתיב (להלן לא נג) אלהי אברהם ואלהי נחור ויתכן שהיה בתואל אדם פחות מעלה ולא ירצה לבן שייחסו אותו האנשים רק לאבי אביו כי כן מצאנו (לעיל כד נ) ויען לבן ובתואל אולי היה כל זה למעלת אברהם כי היו כל המשפחה מתייחסים לנחור אחי אברהם