רמב"ן על בראשית ד ג

רמב"ן על בראשית • פרק ד >>
א • ג • ד • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • כב • כג • 


"ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' והבל הביא גם הוא" - הבינו האנשים האלה סוד גדול מהקרבנות והמנחות וכן נח ורבותינו אמרו (ע"ז ח) שגם אדם הראשון הקריב שור פר וזה יחסום פי המבהילים בטעם הקרבנות ועוד ארמוז בו עיקר גדול ברצון הקב"ה (עיין ויקרא א ט)