רמב"ן על במדבר כ כא

רמב"ן על במדבר • פרק כ
א • ח • י • יג • יד • יט • כא • כו • 


"ויט ישראל מעליו" - קצר הכתוב בזה כי מפי הגבורה נצטוו (דברים ב ד ה) ונשמרתם מאד אל תתגרו בם כאשר פירש להם משה ועל פי הדבור נטו מעליו כי לא יכלו לעשות דבר אחר כיון שלא הניחם לעבור