רמב"ן על במדבר יא ג

רמב"ן על במדבר • פרק יא >>
א • ג • ד • ה • ו • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כח • 


"וטעם ויקרא שם המקום ההוא תבערה" - למקום אשר ירדה בו האש בקצה המחנה קראו כן ולא נסעו מן המקום ההוא רק בחניה ההיא התאוו תאוה וקראו שם העיר או המקום קברות התאוה