רמב"ם הלכות גזילה ואבידה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר נזקים · הלכות גזילה ואבידה | >>


הלכות גזילה ואבידה

יש בכללן שבע מצוות: שתי מצוות עשה, וחמש מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שלא לגזול. (ב) שלא לעשוק. (ג) שלא לחמוד. (ד) שלא להתאוות.
(ה) להשיב את הגזילה. (ו) שלא יתעלם מן האבידה. (ז) להשיב האבדה.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו: