רלב"ג על שמואל א כא י

רלב"ג על שמואל א • פרק כא
ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יד • טז • 


(י) "לוטה בשמלה" - נסתרת ומכוסת בשמלה אחרי האפוד והחשן שהי' בלשכה ששמים שם בגדי כהונה והנה שם זה החרב שם לפרסם הנס שנעשה לישראל בדבר גלית: