רלב"ג על יהושע יט


פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואחר זה זכר שכבר נתנו ליהושע בן נון העיר אשר שאל והיה זה ע"פ ה' להעיד שלא היה משוא פנים בענין ירושת הארץ: