רלב"ג על יהושע יט


פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואחר זה זכר שכבר נתנו ליהושע בן נון העיר אשר שאל והיה זה ע"פ ה' להעיד שלא היה משוא פנים בענין ירושת הארץ: