פתיחת התפריט הראשי

תוכן עניינים

אעריכה

ויהי אחרי מות יהושע וישאלו – אחרי מיתתו הוצרכו לאורים ותומים, אבל בחייו לא הוצרכו, כמו שכתבתי בתחילת יהושע:

בעריכה

יהודה יעלה – לפי שקדש שם שמים בים:

געריכה

לשמעון אחיו – מחמת אהבה ואחוה שהיה ביניהם:

דעריכה

ויעל יהודה – זכר יהודה לבדו שהוא בעל המלחמה:

העריכה

ויכו את הכנעני ואת הפריזי – אשר מחוץ לבזק בערי הפרזי:

ועריכה

וינס אדוני בזק – נראה שנס אחר שלכדו אותו, כי פסוק של מעלה אומר שמצאו אותו בבזק, ולכן קצצו את בהונות ידיו ורגליו כדי שיעמוד כפוף תחת ידם ולא ינוס עוד: