רד"ק על תהלים קמה ט

| רד"ק על תהליםפרק קמ"ה • פסוק ט' |
ט • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


תהלים קמ"ה, ט':

טוֹב־יְהֹוָ֥ה לַכֹּ֑ל
  וְ֝רַחֲמָ֗יו עַל־כׇּל־מַעֲשָֽׂיו׃


"טוב ה' לכל". אפילו למיני החיות והבהמות והעופות הוא טוב ומרחם. וכן ראוי לאדם ללכת בדרכיו אלה ואין לו לאדם להשחית החיים, כי אם לצורך, או להשמר מנזקיהם. וכן מצאנו (ב"מ פה, א) כי רבינו הקדוש הזהיר שפחתו שלא לאסוף החולדות הקטנות עם דומן הבית אלא תניחם להיות דרים בעיקרי הבית. אמר לה:"ורחמיו על כל מעשיו" כתיב: