רד"ק על ישעיהו א


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ" - לא ידענו יחשׂו מאי זה שבט היה, אלא שרבותינו ז"ל קיבלו (מגילה י, ב) כי אמוץ ואמציה אחים היו.