רד"ק על ירמיהו כג


פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אומרים אמור" - המקור הוא ברוב קודם הפעל, וכאשר יבא אחרי הפעל הוא לחזק הפעולה. כמו "ויברך בָּרוֹךְ אתכם" (יהושע כד, י). והדומים לו.

"וכל הולך בשרירות לבו" - כמו 'ולכל הולך'. ולמ"ד 'למנאצי' שזכר, עומדת במקום שנים.

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החושבים להשכיח את עמי שמי -" כי הם מונעים אותם לשמוע אל נביאי האמת המדברים בשמי, כמו שהיו עושים אבותם כשהיו עובדים הבעל, שהיו נביאי הבעל מתנבאים להם בבעל, ושכחו שמי, כן עתה שוכחים שמי בחלומות נביאי השקר, וי"ת "כמה דשבקו אבהתהון" וגומר כבעמוד: