רד"ק על יונה ג ז

<< רד"ק על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


ויזעק – העביר כרוז בעיר על התשובה. ואף על פי שהעם היו נזהרים מאליהם, הוסיף עוד עינוי הבהמה והשבת הגזל:

מטעם המלך – רוצה לומר, מעצתו ושכלו; הוא וגדוליו כולם הסכימו בזה. וכן: "וטעם זקנים יקח" (איוב יב); "בשנותו את טעמו" (תהילים לד, א), והדומים להם. ותרגם יונתן, "מגזירת מלכא":