רד"ק על יהושע י


פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

וישב יהושע – נראה כי כשעלה מעגלון לחברון עבר על דביר ולא נלחם עליה, ואחר שלכד חברון שב לדביר ונלחם עליה.