רד"ק על בראשית לה


פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וַתָּמָת דְּבֹרָה" - אמרו כי שלחה אותה רבקה אל יעקב כמו שאמרה ושלחתי ולקחתיך משם (ב״ר ע״א) והיתה באה עמו ומתה בבית אל:

"תַּחַת הָאַלּוֹן" - כמו תחת אלון ולבנה (הושע ד׳) אלונים מבשן (יחזקאל כ׳) ותרגם אותם יונתן בלוטין והוא תנקרא קשטניים בלע״זו אונקלם תרגם זה כמו אלון בצרי באלוני ממרא, בשעולי ממרא. בב״ר (פ״א) ר' שמואל ב״ר נחמן אמר לשון יונית הוא אלון אחד עד שהוא משמר אבלת של דבורת באה לו בשורתה של אמו שמתה: