רבנו יונה על משלי ט


פירוש ר' יונה גירונדי על משלי, פרקים ז' - ט' ופרקים כ"ה - ל"א, אינו נמצא בידינו.

במהדורת הרב יעקב גלוסקינוס, שיצאה לאור בהוצאת פלדהיים ה'תשנ"ח, ניתן למצוא ליקוטים מספריו האחרים של ר' יונה, כגון שערי תשובה, הפירוש על פרקי אבות ועוד, שמפרשים חלק מהפסוקים בפרקים אלה.