רבי מתתיהו שטראשון


Mathias Strashun.JPG
כתבי רבי מתתיהו שטראשון
מחקרים, חידושים והערותהגהות חידושים על התלמוד

הערות על התלמוד ומפרשיו כפי שנדפסו בש"ס ווילנא (תר"ם-תרמ"ו).


הערות על ספרים

  • נתיבות עולם הר' צבי הירש קצנלבוגן (ווילנא תרי"ח):

הוספות והערות על הספר - מהדורות מהרב רמ"ש (רבי מתתיהו שטראשון).

כד