רבי ישעיה די טראני על ישעיהו א


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ" - הנביא קורא חזון מפני שהיו רואין בחלום בחזיון לילה.

"אֲשֶׁר חָזָה" - זה ישעיהו וניבא בימי המלכים האלה.