רבי ישעיה די טראני על יהושע כא


פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אֲבִי הָעֲנוֹק" - כמו: הענק, ונשתנית התנועה. וקרא שלושתן בלשון יחיד. ורבים כמוהו במקרא.

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וְאֶת שְׂדֵה הָעִיר וְאֶת חֲצֵרֶיהָ נָתְנוּ לְכָלֵב" - פירוש, שלא נתנו לכהנים אלא גוף העיר והמגרש אלפיים אמה סביב, אבל שאר שדה העיר וכל חציריה נתנו לכלב. וכל הר חברון ועריו היו לכלב, כמפורש למעלה: "וערים גדולות בצורות" (יהושע יד, יב). ולא הזכיר הנה שדה חברון וחציריה לומר לך שזה היה לחברון ולא יותר, אלא לומר שאף על פי שנתנו חברון לכהנים, לא עם שדותיה וחציריה אלא גוף העיר ואלפיים אמה סביב המגרש.

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וְאֶת דְּבִר וְאֶת מִגְרָשֶׁהָ" - גם זו משל כלב הייתה, וניתנה לבני אהרון מפני שהייתה לו נחלה מרובה. כדכתיב: "והערים אשר תתנו ללוים מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו (במדבר לה, ח).