רבי ישעיה די טראני על יהושע יח


פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אֶל כֶּתֶף לוּזָה נֶגְבָּה הִיא בֵּית אֵל" - פירש רש"י: שני בית אל היו. בית אל שהיה שם לוז בחלק בני יוסף, ובית אל הסמוכה לעי הייתה בחלק בנימין.

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וְצֵלַע הָאֶלֶף" - פירוש, וצלע והאלף. וכן גבעת קריית, וכך פירש רבינו ש"מ.