רבי ישעיה די טראני על יהושע יב

רבי ישעיה די טראני לא כתב פירוש על פרק זה.