רבי ישעיה די טראני על יהושע טז

רבי ישעיה די טראני לא כתב פירוש על פרק זה.