פתיחת התפריט הראשי

קצות החושן על חושן משפט ריג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה


(א) שהרי הוא כמוכר אמת המים כתב הסמ"ע דלא תימא אף אם אמר לו אני מוכר לך השובך ליונים שיולדו לא נמכר עמו כיון שהוא דשלבל"ע ואין היונים נולדות מגוף השובך כמו פירות אילן שיוצאין מגוף האילן מש"ה אמר שדומה למוכר אמת המים כו' שג"כ אין הדגים נולדין מגוף המים אלא נתגדלו בתוכה ונמכרין עכ"ל ועמ"ש בסי' ר"ט סק"ד: