קצות החושן על חושן משפט קצו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף העריכה

(א) קראו ובא אצלו. כ' בסמ"ע וז"ל ונרא' דה"ה נמי דמהני כשרבו הראשון א"ל לך אצל הלוקח עכ"ל. ולא אתברר קנין זה דהא משיכ' נראה דאינו אלא היכא דאזיל מחמתי' ה"ל כמנהיג אבל מה דאזיל מחמת המוכר לא עביד הלוקח מידי ובש"ע נקט קראו ובא אצלו ומשמע דוקא הלוקח: