פתיחת התפריט הראשי

קצות החושן על חושן משפט קנו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף ועריכה


(א) וכן דנין בחזקת ישוב כמו בחזקת קרקע כתב בדרכי משה וז"ל כתב המרדכי פ' חזקת (דף רמ"ט) עמוד ג' בא' שהחזיק שלש שנים בישוב אצל חבירו דהר"מ פסק דלא הוי חזקה הואיל וגם הבעלים היו דרים שמה ויש חולקין וע"ש ומחלוקתן תליא במעשה דאמר בשכוני גוואי הייתי שכבר נתבאר דינו לעיל סי' ק"מ עכ"ל וע' מ"ש בזה בסי' ק"מ סעיף ק"ד: