פתיחת התפריט הראשי

קצות החושן על חושן משפט קכז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה


(א) שכל מה שקנה ואפי' לא טען הבעל או רבו טענת ברי שהמעות שלהן ואפי' כתבו עליהן שט"ח ונתנו להן אפ"ה אין להם עליו כלום סמ"ע:

סעיף בעריכה


(ב) הלוה מהגר וה"ה מי שיש לו פקדון מהגר דאפי' לא עשה לו טובה אם היתה רק לידתו בקדושה יחזיר להם ורוח חכמים נוחה הימנו ש"ך: