פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) אינו חוזר ולוה. עמ"ש בסימן מ"ח: