קטע:רשב"ם על שמות כב ב

(שמות כב ב): "אם זרחה השמש" - שהיה גונב ביום.