פתיחת התפריט הראשי

קטע:רשב"ם על שמות כא לד

(שמות כא לד): "והמת יהיה לו" - לפי הפשט, כיוון שמשלם כל דמיו, בדין הוא שהמת יהיה למזיק.

אבל חכמים פירשו: לניזק, כי פחת הנבילה דניזק הוא.