קטע:רש"י על תהלים ק ב

"עבדו את ה' בשמחה" - וכל כך למה דעו כי ה' הוא האלהים כשמשלם שכר פעולתכם אבל עובדי ע"ג אין להם לעבוד בשמחה שאין משלמין שכר