פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קמ י

"ראש מסבי" - חבורת חשבון גדודי עשו האומרים להסב אותי מעליך עמל שפתיהם יכסם (מצאתי)